Mats Brandt ny landskapsdirektör

Mats Brandt ny landskapsdirektör

8.11.2021

Landskapsfullmäktige har valt Mats Brandt till ny landskapsdirektör i Österbotten.

Brandt är doktor i förvaltningsvetenskaper. Han utnämns till landskapsdirektör från och med 1.5.2022.

Mats Brandt valdes till landskapsdirektör av ett enhälligt landskapsfullmäktige. Han var också landskapsstyrelsens enhälliga förslag till fullmäktige.

Brandt är för närvarande strategidirektör vid samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Före det har han bland annat varit stadsdirektör i Nykarleby, kommundirektör i Malax och vikarierande kommundirektör i Maxmo (nuvarande Vörå).

Sju personer sökte tjänsten som landskapsdirektör. Nuvarande landskapsdirektör Kaj Suomela går i pension våren 2022.

Gå till "Aktuellt från förbundet"