Möjlighet att påverka Österbottens framtid: Kommentera landskapsstrategin

Möjlighet att påverka Österbottens framtid: Kommentera landskapsstrategin

13.9.2021

Österbottens förbund utarbetar som bäst Österbottens landskapsstrategi 2022–2025.

Landskapsstrategin utarbetas i en öppen och interaktiv process där representanter för kommunerna i Österbotten, olika myndigheter och andra aktörer samt medborgarna kan föra fram sina synpunkter.

Landskapsstyrelsen diskuterade idag utkastet till utvecklingsmål för landskapsstrategin. Tyngdpunkter i strategin är bland annat ett resurssmart samhälle, digitalisering som ger tillväxt, god tillgång på kompetent arbetskraft samt att stärka invånarnas jämlikhet och delaktighet.

Österbottens strategi för smart specialisering blir i fortsättningen en del av landskapsstrategin.

Beredningen av landskapsstrategin inleddes med insamling av material under våren 2021 genom ett flertal framtids- och strategiworkshoppar och enkäter till aktörer i landskapet.

Under 15.9–14.10.2021 har aktörer och invånare i landskapet möjlighet att kommentera utkastet till utvecklingsmål för strategin.

Gå till "Aktuellt från förbundet"