Nästa landskapsplan börjar utarbetas

28.9.2020

Österbottens landskapsplan 2040 är färdig, och planläggarna vid Österbottens förbund har flyttat blicken till nästa stora arbete, Österbottens landskapsplan 2050. Landskapsstyrelsen fattade idag det formella beslutet om att inleda arbetet med planen.

Som första teman i landskapsplanen uppdateras energiförsörjning och marktäkt. Österbottens förbund har tillsammans med förbunden i Mellersta Österbotten och Södra Österbotten ansökt om understöd från miljöministeriet för att göra en utredning om vindkraftsutbyggnad. Arbetet med att se på lämpliga områden för marktäkt startar år 2021.

Målsättningen är att landskapsfullmäktige godkänner Österbottens landskapsplan 2050 hösten 2024.

Gå till "Aktuellt från förbundet"