Nedskärningar i forskningsfinansieringen måste stoppas

Nedskärningar i forskningsfinansieringen måste stoppas

2.9.2021

Högskolorna i Österbotten, Österbottens förbund och Vasa stad är oroade över regeringens planer på nedskärningar i finansieringen till forskning.

I finansministeriets budgetförslag minskar forskningsfinansieringen som delas ut via Finlands Akademi och undervisnings- och kulturministeriet 2022 med 51 miljoner euro jämfört med i år.

Nedskärningarna stick i stäv med målen i regeringsprogrammet

Ett centralt mål i regeringsprogrammet är att finansieringen för forskning och utveckling ska öka och att Finland ska utvecklas till världens bästa innovations- och testmiljö. Finansministeriets budgetförslag är på kollisionskurs med målen i regeringsprogrammen, och hotar Finlands position som en ansedd verksamhetsmiljö för forskning och innovation.

Kvalitativ högskoleundervisning har en central roll då nivån på Finlands kompetens ska höjas, så anslag till forskningsfinansiering ska på inga villkor flyttas från budgetmoment reserverade för högskoleundervisning.

Kunnande, forskning och innovationer på hög nivå föder tillväxt och internationella investeringar

Kampen om internationella investeringar är stenhård. Österbotten har lyckats i kampen uttryckligen tack vare kunnande på hög nivå och ett mångsidigt innovationsekosystem. Vasa stad har till exempel i år slutit två betydande intentionsavtal med aktörer inom batterivärdekedjan om att starta produktion på GigaVaasa-storindustriområdet, som är gemensamt för Vasa stad och Korsholms kommun.

Högskolorna i regionen anser att regeringen måste ta tillbaka de planerade nedskärningarna i forskningsfinansieringen. Istället bör regeringen inleda en beredning av hur forskningsfinansieringen i sin helhet kan täckas av statens budgetmedel samt hur FUI-finansieringssystemet kan utvecklas så det blir långsiktigare och stöder innovationsekosystemen och dess möjligheter att bilda nätverk.

Läs hela ställningstagandet (på finska)

Gå till "Aktuellt från förbundet"