Ny landskapsstrategi på gång

Ny landskapsstrategi på gång

9.11.2020

Österbottens förbund håller på att starta upp ett nytt strategiarbete. Beredningsprocessen kör igång på våren, och då utarbetas samtidigt en landskapsöversikt som sträcker sig fram till år 2050 och ett landskapsprogram för åren 2022–2025 så att båda samlas i ett enda dokument, en landskapsstrategi för Österbotten.

Strategin utarbetas i en öppen och interaktiv process där representanter för olika myndigheter och andra aktörer samt invånare kan föra fram sina synpunkter. Beredningsprocessen beskrivs i programmet för deltagande och bedömning, som finns tillgängligt på förbundets webbplats från och med imorgon.

Synpunkter på strategiarbetet kan framföras under alla faser av beredningen. Workshopparna och webbenkäterna under beredningen är öppna för alla, och invånarnas åsikter samlas också in genom Österbottens organisationsdelegation och de kommunala påverkansorganen.

 Landskapsstrategin föreläggs landskapsfullmäktige för godkännande våren 2022.

Gå till "Aktuellt från förbundet"