We are in, ready to level up, EU logo, Pilot Action on Partnerships for Regional Innovation

Österbotten tas med i europeiskt innovationsnätverk

31.5.2022

Österbotten och Vasa har valts ut som deltagare i EU-kommissionens nya partnerskap för regional innovation, eller Partnership for Regional Innovation, PRI. I partnerskapet, som pågår i ett år, deltar 63 regioner, sju städer och fyra medlemsländer. Österbotten är den enda regionen i Finland som deltar.

I Österbotten och Vasa finns ett innovationssystem i världsklass, där utbildning, forskning, företag och medborgare tillsammans skapar förutsättningar för produkter och tjänster som hela världen kan ha nytta av.

Partnerskapet för regional innovation är ett pilotprojekt som har startats av EU-kommissionen i samarbete med Europeiska regionkommittén. De deltagande regionerna är beredda att dela med sig av goda exempel till varandra, och tillsammans jobba för att främja grön omställning. Ett konkret exempel kan vara olika projekt som jobbar med cirkulär ekonomi på olika håll i unionen. Om de kan kommunicera med varandra och dra nytta av varandras resultat kan de lyckas ännu bättre. 

Nya kontakter och nya projekt

Resultaten från pilotprojektet kommer att användas i den nya innovationsagenda som görs upp för Europa. För Österbottens del kommer partnerskapet att ge nyttiga kontakter och idéer till olika typer av utvecklingsprojekt. Projekten kan finansieras med pengar från EU, och leda till nya innovationer i Österbotten.

Innovationspartnerskapet bygger på smart specialisering, som är något som Österbotten satsat mycket på under de senaste åren. Smart specialisering betyder att länder och regioner identifierar och väljer sina egna styrkor och inriktar framtida satsningar och investeringar på dem.

Gå till "Aktuellt från förbundet"