Österbottens förbund beviljade bidrag

Österbottens förbund beviljade bidrag

26.2.2021

Kulturnämnden vid Österbottens förbund delade ut sammanlagt 38 300 euro i bidrag till insatser som främjar den finskspråkiga kulturen i landskapet.

Sökande som inte fick bidrag i fjol prioriterades. Nämnden lade också vikt på projekt med god tillgänglighet i hela landskapet och professionellt utförande.

Totalt kom det in 46 ansökningar med en sammanlagd summa på 141 950 euro. Det kom betydligt färre ansökningar än under tidigare år, vilket förmodligen beror på en osäkerhet kring hur coronapandemin påverkar projekten.

Nämnden beslutade ordna en andra ansökningsomgång i månadsskiftet maj-juni, då man troligen vet mer om hur coronapandemin påverkar verksamheten under resten av året.

I den första ansökningsomgången beviljades bidrag till följande sökande:

Organisationer

Art in Malakta rf: Finskspråkiga konstnärers medverkan i projektet "North Cultitude 6263"
3 000

Filmcentrum Botnia rf: Filmserie som presenterar filmkultur och -historia i Vasa
2 000

Nanoq rf: Arktiska temaföreläsningar på finska
1 000

Dockteatern Lilla Åsnan: Me 3 nukketeatterissa 2021
3 000

Dans i Österbotten rf: Dansworkshopsvideor för alla årskurser 1–6 i Österbotten
2 000

Soroptimist Finland Vaasa-Vasa ry: Minna Canth - konstkväll 19.3.2021
500

Finlands biblioteksmuseiförening rf: Vandringsutställning Hanki kirjastokortti - elä pitkään!
1 000

Tanssimajakka ry: Dansverket Moments for K
3 500

Tanssiurheiluseura Rolling ry: 40-årsjubileum
500

Nykarleby stadsbibliotek: Författarbesök av Enni Mustonen i Nykarleby och Korsholm
1 000

Vaasan 4H -yhdistys ry: Från tobaksåkrar till blomstermosaik, Alkula 300 år
500

Vasa konstklubb rf: Fri utställning av unga konstnärer
1 000
 

Arbetsgrupper

Hjelt, Dimas & Hämäläinen: Musiksagan Ferdinand
 3 000

Arbetsgruppen Musiikkia kaikille: För mer likvärdig tillgång till stråkkvartettmusik i Österbotten
1 000

Arbetsgruppen Scaped: Scenkonstverket Scaped
1 000
 

Privatpersoner

Järvinen Jani: Privat utställning i Makers' Galleria 9-28.11.
1 500

Kaleva Natalia: Finskspråkiga konstverkstäder för barn, unga och vuxna
1 000

Kinnari Kari: Ombrytning av verket Laihian karjalaisten historiikki
1 000

Lehmann Jürgen: Musikproduktion för videotjänst på internet
500

Nestorova Elena: Material och utställningskostnader för en målningsserie
800

Peltonen Riina: Bok om det österbottniska landskapets berättartradition
2 000

Timberg Pia: Utställning i Ateljé Torni
500

Festivaler

Musikfestspelen Korsholm
5 000

Vasa stad, kultur- och bibliotekstjänster/Vasa LittFest                             
2 000

 

Gå till "Aktuellt från förbundet"