Österbottens förbunds bokslut godkändes

Österbottens förbunds bokslut godkändes

26.4.2021

På landskapsfullmäktiges möte den 26 april godkändes Österbottens förbunds bokslut för år 2020. Medlemmarna i de organ som haft hand om samkommunens förvaltning och ekonomi samt landskapsdirektören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020.

Resultatet för räkenskapsperioden 2020 är ett överskott på nästan 106 000 euro. Överskottet beror på coronapandemin. Från och med mars 2020 har det knappt gjorts några resor alls och av säkerhetsskäl har nästan alla möten hållits som distansmöten. Inbesparingar har också uppstått i bland annat förtroendemannaorganens verksamhet, lönekostnaderna och företagshälsovården. Fullmäktige beslöt att låta räkenskapsperiodens överskott finnas kvar på överskotts-/underskottskontot.

Storkyro bytte landskap vid årsskiftet och blev en del av Södra Österbotten istället för Österbotten. Landskapsfullmäktige beslöt idag att Storkyro kommun i enlighet med grundavtalet ersätts sin grundkapitalandel på 4 766,14 euro. I och med Storkyros utträde sänks förbundets grundkapital med samma summa.

Gå till "Aktuellt från förbundet"