Potentiella områden för vindkraft utreds i samarbete

Potentiella områden för vindkraft utreds i samarbete

29.1.2021

Österbottens, Södra Österbottens och Mellersta Österbottens landskapsförbund har startat en gemensam utredning för att undersöka potentiella nya områden för vindkraft i landskapen.

Utredningen behövs eftersom vindkraftsområdena i landskapsplanerna nu till stor del är exploaterade eller reserverade för planering. I och med det har vindkraftsbolag visat ett intresse för möjligheterna att utvidga befintliga vindkraftsområden eller planera nya. Vindkraftstekniken har också gått snabbt framåt och därför är det skäl att bedöma konsekvenserna av områdena på nytt.

Förbunden har valt FCG Finnish Consulting Group Oy för att utarbeta utredningen.

I utredningen ingår bland annat översyn av områden som är olämpliga för vindkraft, planering av avgränsningen av nya potentiella områden och bedömning av samlade konsekvenser. Analysen omfattar även havsområdet.

Som en del av arbetet utreds även nuläge och utvecklingsbehov för elöverföringsnätet samt kartering av tysta områden. Arbetet ska vara klart i september 2021.

Informationsmöten för kommunerna

Kommunerna samt övriga intressegrupper informeras om projektets gång och delresultat via informationsbrev och informationsmöten, där de också kan kommentera utredningens resultat. För kommunerna och andra intressegrupper i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten ordnas två informationsmöten under projektets gång: det första i vår och den andra då utredningen har färdigställts i höst.

Den gemensamma utredningen kommer att ligga till grund för Österbottens landskapsplan 2050. Uppgörandet av landskapsplanen påbörjas i höst och då startar också en mer omfattande dialog med kommuner, invånare och beslutsfattare gällande utformningen av planen.

Gå till "Aktuellt från förbundet"