Upphandling: Konsekvensbedömning av vindkraftsområdens påverkan på Natura-områden

30.6.2022

Österbottens förbund och Södra Österbottens förbund ber om offerter på uppgörande av en konsekvensbedömning av hurudan påverkan vindkraftsområdena i Södra Österbottens och Österbottens landskapsplaner har på Natura-områden.

Utredningen uppgörs som underlag för Österbottens landskapsplan 2050 och Södra Österbottens landskapsplan 2050. Anbuden ska lämnas in senast 5.8.2022 kl. 15.00.

Offertförfrågan finns i Hilma (på finska).

Gå till "Aktuellt från förbundet"