Upphandling: Utredning av elöverföring för vindkraftsområden i Österbotten och Södra Österbotten

25.4.2022

Österbottens förbund och Södra Österbottens förbund ber om offerter på uppgörande av en utredning av elöverföring som gäller landskapen Österbotten och Södra Österbotten.

Utredningen uppgörs som underlag för landskapsplanläggningen. Anbuden ska lämnas in senast 16.5.2022 kl. 15.00.

Offertförfrågan finns i Hilma (på finska).

Gå till "Aktuellt från förbundet"