Västra Finlands morgonkaffe fortsätter med temat indikatorer

Västra Finlands morgonkaffe fortsätter med temat indikatorer

13.9.2022

På Västra Finlands morgonkaffe (på finska) tisdagen den 4.10.2022 kl. 9–10 bekantar vi oss med Eruf- och ESF+-indikatorerna. Anmälan och ett mer detaljerat program finns här. 

Gå till "Aktuellt från förbundet"