Vill du påverka landskapsstrategin? Kom med i medborgarforumet!

Vill du påverka landskapsstrategin? Kom med i medborgarforumet!

16.2.2021

Vill du aktivt vara med och påverka framtiden för Österbotten? Kom med i medborgarforumet.

Till medborgarforumet kan alla intresserade invånare i Österbotten anmäla sig. Som medlem i medborgarforumet får du påverka beredningen av landskapsstrategin och landskapsplanen bland annat genom olika webbenkäter och diskussionsmöten. Vad ska vi satsa på för att vara konkurrenskraftiga, både i städerna och på landsbygden? Hur kan vi stärka samhörigheten i Österbotten, och hur kan vi sköta om vår miljö?

Medlemskapet är inte förpliktande på något sätt, utan du kan delta i beredningen när det passar dig.

Anmäl dig till medborgarforumet här.

Gå till "Aktuellt från förbundet"