Årets föreningsvänliga kommun utses för första gången i Österbotten

Årets föreningsvänliga kommun utses för första gången i Österbotten

29.8.2023

Årets föreningsvänliga kommun 2023 i Österbotten utses av Österbottens förbund, Österbottens organisationsdelegation och Österbottens Föreningar rf. Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra kommuner och organisationer att samarbeta mera och att lyfta fram god praxis mellan kommuner och föreningar i Österbotten.

Konceptet för Årets föreningsvänliga kommun har utvecklats av föreningen för social trygghet och hälsotrygghet i Norra Österbotten (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.) inom ramen för projektet Organisationsstrukturen i Norra Österbotten (Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne, 2017–2020). Projektets syfte var att särskilt stödja föreningar inom social- och hälsovårdssektorn i landskaps- och vårdreformen. I projektet diskuterades tillsammans med föreningarna i området de frågor som föreningarna specifikt ville påverka. Det här gav upphov till sju teser för en föreningsvänlig kommun. Utifrån dem har Norra Österbottens förbund utarbetat rekommendationer för samarbete med föreningar.

- Ett motsvarande projekt i Österbotten, Organisation 2.0, använde sig av konceptet redan före coronapandemin. Avsikten är nu att göra konceptet för en föreningsvänlig kommun känt genom att dela ut ett pris, berättar Toni Sjöblom, vikarierande organisationschef för Österbottens Föreningar rf.

I priset beaktas de kriterier som ställts upp i konceptet för en föreningsvänlig kommun, bland annat att utse en kontaktperson till föreningar, tillhandahålla kostnadsfria lokaler för föreningarna samt informera kommunens invånare om föreningsverksamhet.

- Genom priset vill vi också lyfta fram det arbete som görs i kommunerna i Österbotten, berättar Henna Minkkinen, ordförande för Österbottens organisationsdelegation.

Österbottens förbund, Österbottens organisationsdelegation och Österbottens Föreningar rf uppmuntrar kommuner, organisationer och föreningar att aktivt kommunicera och skriva på sociala medier om föreningssamarbete och god praxis mellan organisationer under höstens lopp. Priset Årets föreningsvänliga kommun 2023 delas ut vid Österbottens delaktighetsarena i slutet av år 2023.

Projekten Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne och Organisation 2.0 var en del av projektkomplexet Organisationerna med i förändringen, som finansierades av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA, med medel från Veikkaus.

Gå till "Aktuellt från förbundet"