Motorväg. Moottoritie.

Åtgärdsplan vässer gemensam trafikstrategi

6.11.2023

Sex landskap i västra Finland (Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten) har låtit göra en åtgärdsplan, som konkretiserar Västra Finlands trafikstrategi. Planen ringar in åtgärder, som gör det möjligt att göra Västra Finland till en mer attraktiv region för företagsetableringar och erbjuda goda kommunikationer i regionen och ut i världen.

Landskapsstyrelsen godkände idag åtgärdsplanen till den del den gäller åtgärder i Österbotten.

Under kommande år bör huvudlederna i väg- och järnvägsnätet i Västra Finland förbättras, eftersom de är en garanti för Finlands funktionssäkerhet och försörjningsberedskap. Också finansieringen för vägnätet av lägre klass måste säkras för att möjliggöra planerade storinvesteringar och näringslivets transporter. För att nå utsläppsminskningar i trafiken behöver det byggas offentliga laddstationer, tankstationer för vätgas och biogas samt serviceområden för tunga fordon. Dessutom ska tjänsterna inom kollektivtrafiken bli intelligenta så att passagerare till exempel kan köpa biljett till alla delar av resekedjan.

Gå till "Aktuellt från förbundet"