Människor i färggranna kläder. Värikkäisiin vaatteisiin pukeutuneita ihmisiä.

Barnkulturnätverket Bark på besök i Uganda och Kenya

22.3.2024

Hur kan man inkludera kulturarvspedagogiska metoder i lärarutbildningen och vilka utmaningar står vi inför i att bevara, utveckla och inkludera det immateriella kulturarvet i undervisningen?

De här frågorna diskuterar koordinator Annina Ylikoski och kulturplanerare Victoria Nylund från Österbottens barnkulturnätverk Bark just nu med kolleger i Uganda och Kenya.

Vid universitetet i Kabale i Uganda planeras den här veckan samarbetsprojekt med personal från den pedagogiska fakulteten. Ylikoski och Nylund håller också föreläsningar för lärarstuderande om kulturarvspedagogik och olika metoder för att göra historia levande.

Nästa vecka besöker Nylund och Ylikoski Maseno-universitetet i Kisumu, Kenya, för att föra liknande diskussioner om kulturarvspedagogiska metoder och immateriellt kulturarv.

Gå till "Aktuellt från förbundet"