Händer som håller skylt med bilder på innovationer. Kädet pitelevät kylttiä, jossa on kuvia innovaatioista.

Förbundet kanaliserade nästan sju miljoner euro till utvecklingen av Österbotten

18.3.2024

Österbottens förbund förordade under fjolåret drygt 6,9 miljoner euro i finansiering till projekt i landskapet.

Österbottens förbund är med och förverkligar EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 med hjälp av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), där även finansieringen av projekt under hållbar stadsutveckling ingår, samt Fonden för en rättvis omställning (JTF/FRO).

Under 2023 öppnades en Eruf-ansökningsomgång med en stödsumma på 1,5 miljoner euro samt två FRO-ansökningsomgångar med en sammanlagd stödsumma på 4,2 miljoner euro.

Eruf-finansierade projekt betonade bland annat stärkt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

FRO-medel beviljades projekt med fokus på bland annat ersättande av torv i energiproduktionen, hållbara lösningar för energieffektivitet och energiproduktion hos företag, främjande av flexibla kommersiella lösningar för småanvändare av el, satsningar på cirkulär ekonomi i Alholmens industripark i Jakobstad och i Kristinestad, energioptimering inom växthusnäringen och utveckling av kompetens för produktion av grönt väte baserat på vind- och solenergi.

Inom ramen för hållbar stadsutveckling och Vasa stads innovationsekosystemavtal öppnade förbundet upp två ansökningsomgångar på sammanlagt en miljon euro. Projekten syftar bland annat till att stärka och utveckla Vasas energikluster och GigaVaasa-området.

Det nationella anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) riktas till projekt som främjar genomförandet av Österbottens landskapsprogram och prioriteringar som regionerna fört fram. Under året kunde 820 000 euro sökas för identifierade teman och prioriteringar som regionerna fört fram.

AKKE-medel riktades till projekt som berör bland annat doktorandsamarbete mellan näringslivet och Vasas universitet och högskolor, skapande av en modell för att locka kompetent arbetskraft till Vasaregionen, stärkande av kontakten mellan studerande och arbetsgivare, kunskap och material som underlättar minskandet av byggbranschens koldioxidavtryck, skräddarsydda roller för regionens hamnar inom havsvindkraften samt utveckling av en verksamhetsledarmodell för besökscentret Meteoria Söderfjärden.

Gå till "Aktuellt från förbundet"