Kvinna med pärlhalsband. Nainen helmikaulakorulla.

Fyra österbottniska kommuner vill bli kulturpärlor i Östersjöregionen

17.11.2023

Interreg Europa-projektet Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient cities and regions (Kulturpärlor i Östersjöregionen för mer resilienta städer och regioner) öppnade i augusti upp ansökan om titeln BSR Cultural Pearl och deltagande i programmet för år 2024.

I Österbotten vill fyra kommuner bli en kulturpärla: Kristinestad, Närpes, Jakobstad och Nykarleby. En jury bestående av utomstående experter väljer de första kulturpärlorna i början av december.

Österbottens förbund är en partner i det treåriga Interreg-projektet som omfattar Finland, Lettland, Polen, Sverige, Tyskland, Danmark och Estland. Det finns totalt 12 partner i projektet som administreras från Stockholm av Östersjöstaternas råd. Projektets totala budget är 3,5 miljoner euro.

Processen består av två skeden. Under den första omgången valdes ett begränsat antal sökande utgående från deras lämplighet, motivation och förutsättningar för delaktighet. De sökande som nådde den andra omgången ombads skicka in en mer detaljerad vision och göra upp verksamhetsplan som handlar om kultur och resiliens.

Målet är att stärka i europeiska mått mindre kommuners förmåga att öka sin sociala resiliens. Med kulturen som verktyg får kommunerna hjälp att i samarbete med olika sammanslutningar förbättra livskvaliteten, attraktionskraften och välmående. Samtidigt stärkts kommunernas internationella profil och synlighet.

- Vi gillar tanken att förstärka stadens förmåga att arbeta med gemenskap för att öka den sociala resiliensen. Detta passar också utmärkt ihop med Kristinestads Cittaslow-status, som betyder ett gott liv, säger Kristinestads välfärdsdirektör Emilia Mattsson Nortamo.

Närpes kulturansvariga Victor Strömbäck betonar en inkluderande kulturverksamhet.

- Med projektet strävar vi efter att involvera fler nationaliteter i stadens kulturliv. Genom konst och kultur vill vi lyfta fram invånarnas egna berättelser, historier och drömmar om livet i Närpes. Med projektet ser vi även möjligheter att få inspiration, utbyta idéer och erfarenheter samt utveckla nya samarbeten med andra projektdeltagare.

Kultur- och fritidsdirektör Päivi Rosnell och utvecklingschef Johan Lithén har utarbetat Jakobstads ansökan.

- Med projektet strävar staden efter att testa, fördjupa och förbättra invånarnas engagemang och sociala delaktighet genom att göra saker tillsammans, och det oberoende av modersmål. Med hjälp av lokala aktörer (invånare, läroanstalter, företagare, staden) strävar vi i projektet efter att utveckla trivseln i stadskärnan och förebygga ensamhet hos invånarna, säger Rosnell.

För Nykarlebys del berättar välfärdsdirektör Luzilla Backa att projektet BSR Cultural Pearls ger staden möjlighet till både värdefull synlighet och erfarenheter på europeisk nivå.

- Projektets innehåll passar speciellt bra för att utveckla verksamheten på Juthbacka kulturcenter, tillägger projektkoordinator Ing-Marie Ohls.

De kommuner som utses till pärlor får under titelåret 2024 delta i det heltäckande Cultural Pearls-programmet, som går ut på att verkställa verksamhetsplanen med stöd av lokala experter och internationella mentorer.

Pärlorna får även delta i internationella sammanhang för nätverkande och ömsesidig inlärning och kommer att erbjudas möjligheter till internationellt utbyte. Samtidigt inleds en serie webbinarier med experter på förbättrande av social resiliens. Webbinarierna kommer också att vara öppna för andra intresserade.

Mer information om projektet Baltic Sea Region Cultural Pearls: www.culturalpearls.eu

Mer information om projektet på Österbottens förbunds webbplats.

Foto: Kasper Dalkarl

Gå till "Aktuellt från förbundet"