Jerker Johnson.

Internationell nätverkare tackar snart för sig på Österbottens förbund

28.5.2024

Jerker Johnson har ännu några arbetsdagar kvar före han i slutet av september stänger sin kontorsdörr för sista gången på Österbottens förbund. Med en lång internationell karriär bakom sig har han, förutom några mellanår i Bolivia, tjänat förbundet sedan 2001 som regionutvecklingsexpert och senare även som internationell koordinator.

Från förbundets sida har Johnson varit involverad i europeiska politiska samarbetsorgan, liksom också olika kunskapsnätverk och internationella projekt som har bidragit till att sätta Österbotten på den internationella och europeiska kartan.

Österbottnisk modell för forskning, utveckling och innovationer

Johnson ingick bland annat i en regional grupp lade grunden till den österbottniska modellen för smart specialisering, ett verktyg som hjälper regionen att utvecklas enligt sina egna styrkor och förutsättningar och bygger på en gemensam EU-plattform. Modellen baserar sig bland annat på enkäter, fokusgruppsmöten och självevaluering.

Målsättningen är att utveckla den europeiska strukturpolitiken, att bättre kunna rikta finansieringen av projekt, men även att ge återkoppling till EU-kommissionen inom de delar som fungerar sämre.

– Då smart specialisering introducerades så utvidgades innovationsbegreppet till att förutom forskning även beakta de innovationer som sker inom olika nätverk. Det här har passat väldigt bra in i Österbotten, för många gånger sker innovationer då företagen löser olika problem till exempel tillsammans med kunder, säger Johnson.

Modellen för smart specialisering bidrar till att stödja forskning, utveckling och innovationer i regionen. Det österbottniska upplägget har i sin tur spridits till andra modeller i Östersjöregionen och gett landskapet en status som föregångare i EU-sammanhang. 

Strategin för smart specialisering utgör i dag ett viktigt styrsystem för Österbottens förbund och är till exempel en av grunderna för hur man kanaliserar EU-finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) till projekt som utvecklar landskapet.

Tätare internationella band

På senare år har Österbotten etablerat allt tätare band till Argentina och Chile med Johnson som en drivande kraft från förbundets sida. Det nuvarande samarbetet med regionen Magallanes utgör en del av EU:s bredare utrikespolitik och nätverk till Latinamerika. Regionerna undertecknade i fjol ett femårigt intentionsavtal om stärkt samarbete.

Magallanes har världens bästa förhållanden för landbaserad vindkraft i kombination med grönt väte, och de ledande företagen i världen inom sektorn investerar stort i regionen, något som medför stora möjligheter men även betydande utmaningar. Med tanke på de stora investeringar som planeras i Österbotten kan vi här få mycket utbyte av Magallanes erfarenheter.

– De är på så vis lite före i utvecklingen, vi ser att det som sker där är på kommande hit.

Samtidigt finns det i Magallanes bland annat ett intresse för växthusnäringens know-how i kalla förhållanden.

–  Samarbetet ger ingen färdig vägkarta för våra storföretag, men det bidrar till nya kunskapsdimensioner och ger förhoppningsvis ringar på vattnet. Om vi framöver kan ge våra ingenjörsstuderande mer internationell vana och kunskaper i spanska, för vi samtidigt ut en färdig internationell kompetens till våra småföretag. 

Just den internationella verksamheten, projektverksamheten och utvecklingen upplever Johnson att har varit jobbets mest givande aspekter.

– Här har man verkligen fått använda allt man kan och lite till. Det som har varit en bra sak med förbundet som arbetsplats är att man har haft möjligheten att utforma sitt jobb mycket. Det här är också något som har fört mig till Patagionien, först till Tierra del Fuego och senare vidare till Magallanes.

Gå till "Aktuellt från förbundet"