Fyra människor på scen. Neljä ihmistä lavalla.

Jakobstad firade utnämning till kulturpärla i Östersjöregionen 2024

13.5.2024

Jakobstad firade sin utnämning till kulturpärla i Östersjöregionen 2024 i det gamla brandkårshuset, Brankis, onsdagen den 8 maj.

Stadsdirektör Anne Ekstrand och chefen för kultur- och fritidstjänster Päivi Rosnell tog emot gratulationer av BSR Cultural Pearls projektkoordinator Felix Schartner Giertta. Österbottens förbunds hälsning framfördes av kulturchef Tarja Hautamäki.

Projektnätverket BSR Cultural Pearls första internationella forum hölls samtidigt den 7–8 maj i Jakobstad. Interreg-projektets mål är att stärka den sociala resiliensen i kommuner och städer i Östersjöregionen med kulturen som verktyg.

På programmet stod bland annat olika tal och temaverkstäder. Under workshopparna lyftes teman som kunskapsöverföring mellan generationer, utmaningar för en flerspråkig stad, inkluderande strategier för kulturellt arbete och engagering av unga i sociala gemenskaper.

Jakobstad är en av fyra kulturpärlor i Östersjöregionen under år 2024. Staden planerar att i samarbete med olika föreningar och organisationer bygga upp stadens gamla brandkårshus till en mötesplats för alla invånare. Titeln kulturpärla erhålls inte för redan förtjänstfullt utfört arbete, utan det som i stället betonas är vilka kommande planer som staden har.

I år var den första gången som utnämningen gjordes. Förutom Jakobstad har också Rūjiena (Lettland), Svendborg (Danmark) och Kiel (Tyskland) titulerats kulturpärlor. Österbottens förbund är en regional koordinator inom projektet.

På bild (från vänster): Päivi Rosnell, Tarja Hautamäki, Anne Ekstrand, Felix Schartner Giertta. Foto: Noora Storlund / Staden Jakobstad

 

Gå till "Aktuellt från förbundet"