Landskapen söker gemensamma spetsåtgärder för Trafik 12-planen

Landskapen söker gemensamma spetsåtgärder för Trafik 12-planen

16.5.2023

Landskapsstyrelserna i sex landskap godkände år 2020 en gemensam trafikstrategi för Västra Finland. Nu har också utarbetandet av ett åtgärdsprogram kommit i gång. Arbetet börjar med en genomgång av vilka följder förändringarna i omvärlden har för Västra Finlands trafikstrategi. Verksamhetsförutsättningarna i Finland har förändrats väsentligt efter att Ryssland inledde anfallskriget i Ukraina 24.2.2022. Kriget har många olika följdverkningar. Samtidigt pågår den gröna omställningen som också påverkar trafik och transporter på olika sätt. Bland annat denna utveckling gör det svårt att förutse trafikens framtid.

Strategin skrevs 2020 i en stark samarbetsanda:

”Det är viktigt att vi i ett så här vidsträckt område söker gemensamma riktlinjer trots att vi är delvis olika.” ”Vi är inte mot någon, utan strävar efter att samverka.”

Arbetet med åtgärdsprogrammet har startat i samma anda. Programmet ska göras i rask takt och stå klart i slutet av oktober 2023.

 

Arbetet med åtgärdsprogrammet för den gemensamma trafikstrategin i korthet

 

Vad gör vi?

Sex landskap i Västra Finland (Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten) utarbetar som bäst ett åtgärdsprogram för den gemensamma trafikstrategin från 2020. I åtgärdsprogrammet sammanfattas landskapens gemensamma syn på de viktigaste frågorna kring utvecklingen av trafiksystemet inklusive alla trafikslag.

Varför gör vi det?                     

Med hjälp av ett aktuellt åtgärdsprogram kan landskapsförbunden i Västra Finland förbereda sig på uppdateringen av Trafik 12-planen, ett arbete som ska inledas under den nya regeringsperioden. Åtgärdsprogrammet kommer att innehålla budskap till den riksomfattande trafiksystemplaneringen för att de frågor som är viktiga för Västra Finland ska bli beaktade. Avsikten är att också identifiera teman, där samarbete mellan landskapen skulle vara nyttigt och kostnadseffektivt.

Hur gör vi det?

I trafikstrategin dras riktlinjer upp för vad som ska prioriteras långt in i framtiden. Åtgärdsprogrammet för Västra Finlands gemensamma trafikstrategi utarbetas i tät dialog med statens trafikmyndigheter. Därför är det viktigt att näringslivet, andra intressentgrupper och politiker ges möjlighet att påverka.

Intressentgrupperna kommer att ha möjlighet att kommentera utkasten på internet i juli-augusti. Intressentforum ordnas i början av juni och i början av september.

Landskapsstyrelsernas presidier möts i slutet av september på ett toppmöte för att behandla utkastet till åtgärdsprogram. Varje landskap beslutar själv om godkännande av åtgärdsprogrammet.

 

Ytterligare information:

Mari Pohjola, mari.pohjola@etela-pohjanmaa.fi, styrgruppens ordförande

Heidi Koponen, heidi.koponen@hame.fi

Ruut-Maaria Rissanen, ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi

Hanna Kunttu, hanna.kunttu@keskisuomi.fi

Tero Voldi, tero.voldi@obotnia.fi

Esa Perttula, esa.perttula@satakunta.fi

Gå till "Aktuellt från förbundet"