Landskapsfullmäktige: Österbotten behöver också Kasköbanan

Landskapsfullmäktige: Österbotten behöver också Kasköbanan

3.6.2024

Vid sitt möte i Jakobstad måndagen den 3 juni diskuterade landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund betydelsen av Kasköbanan som en del av ett utsläppsfritt regionalt trafiksystem. Landskapsfullmäktige betonar att det är viktigt att Kasköbanan fortsättningsvis underhålls och trafikeras. Regeringen och Kommunikationsministeriet behöver finna sätt för att trygga trafikeringen av banan och Kaskö hamns plats i TEN-T. Banan och hamnen har en stor betydelse för försvaret och försörjningsberedskapen.

Investeringarna i energiomställningen ställer krav på utsläppsfria transporter. Österbottens trafiksystem som helhet behöver offentliga investeringar i utsläppsfria transporter för att vi ska behålla vår tätposition i utvecklingen och locka privata investeringar.

Bild: Kaskö hamn

Gå till "Aktuellt från förbundet"