EU-flagga. EU-lippu.

Landskapsstyrelsen: Grön omställning och öst-västliga förbindelser viktiga teman inför EU-val

29.4.2024

Landskapsstyren slog på sitt möte måndagen den 29 april fast centrala österbottniska mål inför EU-valet i juni.

Fokus läggs bland annat på att ta till vara regional tillväxtpotential inom EU:s sammanhållningspolitik, grön och digital omställning, en god landsbygdsutveckling och avreglerad byråkrati inom livsmedelsproduktionen i den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) samt ökade regionala medel för forskning, utveckling och innovationer.

I målen lyfts också att hamnarna i Jakobstad och Vasa bör tas med i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) och vikten av öst-västliga förbindelser för att främja konkurrenskraft, övergripande säkerhet och försörjningsberedskap i Norden.

Europeiska unionens olika institutioner formar mycket av landskapsförbundens verksamhetsfält och EU-parlamentarikerna fattar beslut inom viktiga frågor som berör Finland. Efter Europaparlamentsvalet bildas en ny kommission och en strategisk agenda för den kommande perioden kommer att antas.

Östersjökommissionens sekretariat kan landa i Österbotten

Östersjökommissionen inom Konferensen för Europas perifera och maritima regioner (CPMR) håller sitt årsmöte i Kotka den 21–23 maj. Österbotten har visat intresse att fungera värd för Östersjökommissionens sekretariat 2025–2026.

Under återstoden av perioden 2024–2026 har Österbotten inga presidieposter, enligt överenskommelsen om rotation mellan de finländska medlemmarna. Richard Sjölunds (SDP) mandatperiod som vice ordförande i Östersjökommissionen tar därmed slut. Landskapsstyrelsen utsåg Brita Brännbacka-Brunell (SFP) till förbundets representant vid årsmötet i Kotka.

Gå till "Aktuellt från förbundet"