Österbottens hus. Pohjanmaan talo.

Landskapsstyrelsen: Maria Backman vald till utvecklings- och näringslivschef

29.1.2024

Landskapsstyrelsen har valt ekonomie magister Maria Backman till utvecklings- och näringslivschef på Österbottens förbund vid sitt möte måndagen den 29 januari.

I motiveringen noteras Backmans erfarenheter av både program- och projektadministration och kontaktnät till nationella myndigheter som är viktiga för rollen.

Backman är för närvarande strategi- och projektplanerare vid Vasa stad och kontaktperson gentemot staten gällande Vasa stads ekosystemavtal för innovationsverksamhet. Hon har inom staden bland annat lett arbetet gällande utlysningar, evaluering av projekt och rapportering. Backman har ett etablerat nätverk till centrala samarbetsparter, bland annat Arbets- och näringsministeriet och Miljöministeriet. Hon har också ett etablerat kontaktnät till Umeå och Västerbotten.

Viktig roll i utvecklingen av landskapet

Utvecklings- och näringslivschefen leder ett team som förbereder och förverkligar olika program för finansiering av projekt som stöder landskapets utveckling.

I arbetet ingår att bland annat ansvara för beredningen av projektansökningar och programförvaltningens olika faser. Chefen arbetar aktivt för att få fram projekt enligt landskapsprogrammet och strategin för smart specialisering. Utvecklings- och näringslivschefen är också kontaktperson till näringslivets intressentgrupper.

Fredrik Sandelin valdes som reserv. Sandelin är för närvarande regionutvecklare vid Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia. I motiveringen noteras Sandelins breda erfarenhet som lämpar sig för uppgiften, med hänvisning till hans bakgrund inom projektverksamhet och arbete i ett utvecklingsbolag.

Tjänsten söktes av 14 personer.

Gå till "Aktuellt från förbundet"