Österbottens förbund öppnar en utlysning av finansiering från Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF)

Österbottens förbund öppnar en utlysning av finansiering från Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF)

20.4.2023

Österbottens förbund har sammanlagt cirka 4,2 miljoner euro i finansiering ur Fonden för en rättvis omställning (FRO/JTF). Ansökningstid: 21.4 – 14.6.2023

Finlands särskilda FRO-mål är att minst halvera användningen av torv som energikälla fram till år 2030. För att möjliggöra en rättvis omställning och motverka socioekonomiska konsekvenser i Österbotten behövs det mycket ny kunskap om utvecklade energilösningar som baserar sig på förnybar energi och om klimatneutral växt- och djurproduktion. I Österbottens territoriella plan för en rättvis omställning (FRO-planen) lyfts två centrala utvecklingsbehov som lindrar skadeverkningarna av övergångsskedet.

Skapande av hållbara regionala energilösningar och nya möjligheter till grön affärsverksamhet (cirka 3 miljoner i finansiering)


När hållbara regionala energilösningar och nya möjligheter till grön affärsverksamhet skapas, betonas insatstyper som utgår från förnybar energi, näringslivsbaserad innovationsverksamhet och omfattande FoUI-samarbete.

Främjande av klimatneutral växt- och djurproduktion och restaurering av torvmossar (cirka 1,2 miljoner i finansiering)


För att stödja omställningen till klimatneutral växt- och djurproduktion väljs insatstyper, med hjälp av vilka bland annat utvecklingen av klimatsmart affärsverksamhets- och marknadsföringskompetens, nya produkt- och tjänstekoncept samt näringslivsbaserad FoUI-verksamhet främjas. Speciellt utmanande är det att hitta nya ersättande produkter för växt- och strötorv samt nya klimatsmarta användningssätt för torvmossarna som tas ur bruk.

Läs mera om FRO-finansiering (Just Transition Fund)

Ytterligare prioriteringar och ansökningsanvisningar finns i utlysningsannonsen.(EURA2021)

Gå till "Aktuellt från förbundet"