Österbottens förbund: Samarbetsavtal kring hälsa och välfärd viktigt

20.3.2023

Österbottens förbund har gett sitt utlåtande till Österbottens välfärdsområde om ett strategiskt samarbetsavtal mellan välfärdsområdet, regionens kommuner och Österbottens förbund. Fastän det inte är en lagstadgad uppgift för landskapsförbunden att främja hälsa och välfärd anser Österbottens förbund att samarbetsavtalet är viktigt och vill delta i arbetet, som har som mål att föra samman olika aktörers kompetens och verksamhet för att förverkliga de centrala målen inom social- och hälsovården. Förbundet anser också att det vore viktigt att få med Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland eftersom det hör till verkets uppgifter att arbeta för att befolkningens välfärd och hälsa främjas, att utveckla social- och hälsovårdstjänster samt att förebygga utslagning

Samarbetsavtalet för välfärd, hälsa och säkerhet främjar enligt Österbottens förbund också på ett viktigt sätt välfärd, jämlikhet och likabehandling och minskar välfärdsskillnader bland invånarna i landskapet Österbotten. Österbottens landskapsöversikt 2050 och landskapsprogram 2022–2025, landskapsplanen som styr planeringen av områdesanvändningen och också trafiksystemplanen som genomförs i samarbete mellan olika aktörer främjar välfärd, hälsa och säkerhet, fastän det främst sker indirekt, konstaterar Österbottens förbund i sitt utlåtande.

Gå till "Aktuellt från förbundet"