Grön botten med text: På hösten 2024 diskuterar vi framtiden tillsammans med organisationer och föreningar. Välkommen med! Tack för samarbetet. Logon: Vörå och Kristinestad. Teksi vihreällä pohjalla: Syksyllä 2024 keskustellaan järjestöjen kanssa tulevais

På hösten diskuterar vi framtiden tillsammans med organisationer och föreningar

10.6.2024

Hur ser Österbottens framtid ut ur föreningars, organisationers och frivilligas synvinkel? Hurdan är framtiden för föreningar, organisationer och frivilligarbete i Österbotten?

Hösten 2024 ordnas workshoppar på tre olika orter: Vörå kommun, Kristinestad och Vasa. Workshopparna arrangeras i samarbete med Österbottens Föreningar rf., Österbottens förbund, Aktion Österbotten, projektet Organisationernas sote-förändringstöd, Leader Yhyres rf. och Österbottens välfärdsområde. Resultaten används i Österbottens förbunds strategiarbete samt i utvecklingen av organisations- och frivilligverksamheten och i utvecklingen av Österbottens välfärdsområdets organisations- och partnerskapssamarbete. Kaffe serveras under workshopparna.

Alla organisationer, föreningar och frivilliga som är verksamma i Österbotten är välkomna att delta i framtidsarbetet.

På webbinariet Organisationernas framtid den 29 augusti kl. 14-15.30 i Teams, som ordnas före workshopparna, ges en introduktion till ämnet.

Läs mer och anmäl dig.

Gå till "Aktuellt från förbundet"