Save the date: Kommunalt klimatseminarium 25.10.2024

Save the date: Kommunalt klimatseminarium 25.10.2024

20.6.2024

Fredagen den 25 oktober 2024 ordnas i Härmä spa ett klimatseminarium för kommunerna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Vid seminariet får du ta del av aktuell information och intressant diskussion om frågor kring kommunalt klimatarbete. Programmet och själva inbjudan kommer i augusti, men pricka in datumet i kalendern i god tid!

Seminariet arrangeras av Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Österbottens förbund, NTM-centralen i Södra Österbotten och NTM-centralen i Österbotten samt projekten Kestävä ja vastuullinen ruokaprovinssi och Biowind.

Seminariet är öppet för alla intresserade.

Ytterligare information ges av:  

Liisa-Maija Hurme, Södra Österbottens förbund, liisa-maija.hurme@etela-pohjanmaa.fi  

Laura Luusua, Mellersta Österbottens förbund, laura.luusua@keski-pohjanmaa.fi  

Irina Nori, Österbottens förbund, irina.nori@obotnia.fi

Gå till "Aktuellt från förbundet"