Heidi Vest, Marc Buesing, Thomas Deelen, Eric Petäjä, Gianluca Artipoli och Jason Davidsen från Vattenfall. Vesa Aurala och Olli Rantala från BBLogistics

Vattenfall besökte hamnarna i Vasa och Kaskö - viktigt strategiarbete har kört i gång

16.8.2023

De österbottniska hamnarnas viktiga strategiarbete har inletts! På tisdag och onsdag fick hamnarna i Vasa och Kaskö besök av Vattenfall som planerar bygga den första havsbaserade vindkraftparken på öppet hav utanför Korsnäs.

Österbottens förbund har tillsammans med hamnarna i regionen startat projektet ”Havsbaserad vindkraft och hamnar i Österbotten”. Projektets syfte är att ta reda på hur regionens hamnar i samarbete bäst kan möta behoven hos havsbaserade vindkraftsbyggare och energibolag.

Från vänster: Heidi Vest, Marc Buesing, Thomas Deelen, Eric Petäjä, Gianluca Artipoli och Jason Davidsen från Vattenfall. Vesa Aurala och Olli Rantala från BBLogistics. (Foto: Patrik Hellman)

Gå till "Aktuellt från förbundet"