Projektregister

Projekt finansierade av Österbottens förbund

Österbottens förbund finansierade projekt som hänför sig till prioriterat område 2, Produktion och utnyttjande av ny kunskap och kompetens (ERUF) och från det nationella Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)

Sök projekt enligt särskilt mål eller landskapsstrategins insatsområden.

Antal resultat: 0