Björnön-Karhusaaren Industrypark

Stora investeringar inom den gröna teknologin är aktuella i Kristinestad. För att svara mot de behov som kommit fram i anslutning till investeringarna framställs material som främjar investeringsbesluten.

Under projektet tas en handlingsplan fram för utvecklingen av Björnöns industripark.

‹ Tillbaka
Foto

Fakta om projektet