Boosting Digimarketing in Jakobstad Region

Projektet testar en samarbetsmodell för ökat samarbete tillsammans med företag, studerande och experter. Under projektet skapas en digital plattform och en verktygsback för fortsatt stöd till företagen

SMF och mikroföretagen saknar kunskap och tid för att digitalisera sin marknadsföring. Dessutom finns det ett behov av att aktivera det regionala samarbetet inom företagsekonomi mellan högskolor och SM-företag. Det övergripande målet med projektet är att företagen som deltar i försöksprojektet ska uppdatera sin kunskap inom digital marknadsföring genom ett samarbete mellan högskola och SM-företag där kunskapen överförs genom samarbetsprocesser mellan företagen och högskolans personal och studerande.

‹ Tillbaka
cloud computing 626252 1280

Fakta om projektet