CERM - Näringslivets färdplan för cirkulär ekonomi i Österbotten

Målsättningen är att ta fram en regional färd- och aktionsplan för regionens utveckling inom cirkulär ekonomi.

Projektets målsättning är att ta fram en regional färd- och aktionsplan för utveckling enligt den cirkulära ekonomins principer om koldioxidsnålhet och resurseffektivitet. Projektet identifierar de branscher där cirkulär ekonomi har den största potentialen. Under projektets gång har företagsgrupperingar som har potential att utnyttja varandras materialströmmar skapat processer för att utnyttja materialen i sina produktionskedjor.

 

Projektfinansiärer

Österbottens förbund/Birkalands förbund, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Vasaregionens utveckling Ab Vasek, Dynamo Närpes, Kristinestads näringslivscentral Ab

‹ Tillbaka
Fornyelsebara energilosningar

Fakta om projektet