ClusDe - Cluster Development for Growth and Resiliens in the Boat and Food Industry

Projektet ClusDe (Cluster Development for Growth and Resiliens in the Boat and Food Industry) vill stärka två viktiga branscher med stark tillväxtkapacitet i Jakobstadsregionen, Österbotten och Mellersta Österbotten. Målet är att utveckla branschernas kun

I projektet ingår en enkätundersökning, konsultbaserad och egen analys av dagsläget och konkreta förslag för hur klustren kunde utveckla såväl export och FUI enligt triple helix-systematiken som fact-finding hos fungerande kluster. Projektet strävar till att inkludera underleverantörsnätverken i utvecklandet av branschklustren.

‹ Tillbaka
Foto

Fakta om projektet