Cross-Cultural Career Catalyst

Projektet Cross-Cultural Career Catalyst svarar på utmaningen med arbetskraft i Österbotten, och specifikt i Jakobstadsregionen. Företagen behöver arbetskraft och internationella studeranden har svårt att komma in i arbetslivet.

I den första delen av projektet ska en mentorskolning skapas, mentorer rekryteras och mentorskolningen hållas. I den andra delen rekryteras studeranden som är i slutet av sin utbildning, mentorpar matchas och mentor-adeptträffar ordnas.

 

Förväntade resultat från projektet är en fungerande mentorskolning som kan erbjudas årligen för nya intresserade mentorer. Mentorskapsprogrammet förblir en del av Centrias ordinarie verksamhet och anammas av andra utbildningsanordnare. Studerande lämnar kvar i regionen och integreras i arbetslivet.

‹ Tillbaka
akke v2

Fakta om projektet