DACEPO (Developing Alholmen Circular Economy Platform)

Målet att förtydliga hur ekosystemen som identifierats på området kan utvecklas och hur industriparken som helhet kan bli en föregångare som cirkulär industripark.

Resultatet av projektet och WP 1-3 är att åstadkomma en projektplan för utvecklingen av cirkulära AIP. Efter att projektet genomförts har vi en klar bild av vad aktörerna på området har för behov, hur målbilden ser ut för cirkulär ekonomi och hur man tänker uppnå målen.Om delmålen har nåtts har projektet identifierat fokus för en större projektansökan, skapat en större förståelse för ekosystemtänk och cirkulär ekonomi. Projektet skapar också grund för nya företag där aktörer som söker nya etableringsorter i en hållbar kontext kan erbjudas "plug&play" möjligheter i en cirkulär miljö.

‹ Tillbaka
akke

Fakta om projektet