E-Rekry

E-Rekry projektet planerar att skapa ändamålsenliga digitala tjänster och aktiviteter för att sammanföra företag och arbetsgivare med arbetssökande och studerande

Företagens behov av att marknadsföra sig för presumtiva arbetstagare ökar och kontaktskapandet sker idag i allt högre grad via digitala kanaler. Corona-pandemin har ökat behovet av att skapa och stärka digitala mötesplatser. Bland annat innebär Corona pandemin att företagen behöver sköta rekryteringsprocessen och möten med presumtiva arbetstagare på nya sätt. De digitala arbetssätt som utvecklas under Corona-pandemin förväntas bli bestående flexibla lösningar också efter pandemin.  

Rekry2021-mässan som varit ett forum för kontaktskapandet inhiberades på grund av Corona-pandemin. För att upprätthålla kontakterna till företagen och arbetsplatserna vill man med hjälp av projektet utveckla mässarrangemanget till en digital funktion, som kunde fungera året om för att hjälpa företag att hitta arbetstagare och studerande och även tvärtom så att arbetstagare/studerande hittar arbetsplatser i regionen.

‹ Tillbaka
cloud computing 626252 1280

Fakta om projektet