En förutseende och databaserad regionutveckling i Österbotten

Projektets målsättning är att bygga ett regiondata och prognosticeringssystem som skapar en logisk helhet

Under projekttiden utvecklas och piloteras en process byggd på kunskapsbaserad ledning, ur vilken föds en mångsidig, tillförlitlig och tidsenlig situationsbild av regionutvecklingen, bild av utvecklingen och en bild av framtiden. Dessutom kartläggs och testas verktyg som stöder processen och en dataplattform byggs där regionutvecklingens situations-, utvecklings- och framtidsbild är raporterad i ett användarvänligt och lättillgängligt format.

‹ Tillbaka
cloud computing 626252 1280 v2

Fakta om projektet