En samarbetsmodell mellan doktorsutbildade vid Vasan universitet och företag

Syftet är att utveckla en modell mellan doktoranden och företaget som möjliggör integration av företagets eller en tredje parts forskningsämne i doktorandens forskningsämne.

Projektet utvecklar och testar en samarbetsmodell mellan Vasa universitet och Vasa högskolor tillsammans med företag/samfund. Vasa universitet är den drivande kraften bakom utvecklingen av modellen, och regionens högskolor erbjuder forskarutbildning som samarbetspartner till modellen och integrerar modellen som ska utvecklas som en del av helheten.

Modellen är starkt integrerad med behoven hos företag i regionen för att utveckla forskningsbaserade aktiviteter, processer och tjänster.

Samarbetsmodellen möjliggör ett långsiktigt utvecklingsarbete som stärker konkurrenskraften hos företagen i regionen och erbjuder doktorander en attraktiv karriärväg till krävande forsknings- och expertuppgifter. I Vasa universitets samarbetsmodell är samarbetspartnerna ett företag eller en sammanslutning och en doktorandforskare.

Projektet kartlägger olika samarbetsmodeller och skapar en samarbetsmodell för Vasa universitet. Utvecklingen kräver också dialog, kartläggning och marknadsföring av modellen utifrån behoven och verksamheten hos företagen i området. Modellen är även tillgänglig för andra lärosäten i regionen.

Som bakgrundsarbete för projektet kommer man också att utreda yrkeshögskolestuderandes och lärares väg till doktorandstudier. De är en potentiell sökgrupp som också kan dra nytta av en affärssamarbetsmodell

‹ Tillbaka
akke v2

Fakta om projektet