Energilagring i vårt koldioxidsnåla samhälle (Energilagring)

Projektet skapar en demomiljö kring energilagring och bygger upp ett regionalt och ett internationellt nätverk med sikte på framtida koordinerad verksamhet kring energilagring.

För att föra regionen framåt krävs samverkan mellan olika aktörer. En kartläggning görs över energiklustrets nuvarande behov. De framtida behoven estimeras. En plan för samverkan och arbetsfördelning mellan regionens högskolor uppgörs. Tryggandet av framtida behov förutsätter internationella aktiviteter och kontakter. Potentiella samarbetsparter identifieras, med viss fokus på Norden. Pilotanläggningar vid olika högskolor i Europa kartläggs.

 

Som ett resultat av projektet finns en demomiljö i Technobothnia som kan tjäna såväl högskolornas behov av forsknings- och undervisningsutrusning som de behov som regionens företag uttryckt. Samtidigt har både ett regionalt och ett internationellt nätverk uppbyggts med sikte på framtida koordinerad verksamhet kring energilagring.

 

Projektfinansiärer

Österbottens förbund/Birkalands förbund

‹ Tillbaka