Förbättra sjösäkerheten vid Gertrud sluss

Infarten till Gertruds sluss i Larsmo har grundats upp på grund av landhöjningen. Genom projektet förbättras tillgängliheten för båttrafiken och sjösäkerheten i regionen förbättras

Farledsdjupet förbättras till 1,6 - 1,8 meter och bottenbredd till 5 - 8 meter genom att berg, stenar och bergknallar grävs och sprängs bort. En stenpir anläggs en stenpir bredvid farleden för att förhindra vattenströmmar då slussen är öppen.

‹ Tillbaka
Bild1

Fakta om projektet