Företagsrådgivning under Corona-Krisen

På grund av det utmanade läget för företagen i Finland som uppstått i och med Corona har behovet av rådgivning och konkret hjälp att söka stöd från de olika åtgärdsprogram och stödpaket för företagare som lanserats.

För att svara mot detta behov av rådgivning och konkret hjälp så behövs flera personresurser i näringslivscentralerna. Dessutom lanserades en möjlighet för enskild näringsidkare att söka om stöd via kommunerna, detta stödpaket kommer att administreras av Kristinestads näringslivscentral i Kristinestad vilket innebär ytterligare behov av rådgivare.

‹ Tillbaka
financing 2379784 1920

Fakta om projektet