Förstudie vattenvärmeackumulator

Projektets mål var att undersöka möjligheterna att lagra värme från förnybara källor i vatten i den stängda blygruvan i Korsnäs.

Projektet simulerade bland annat överföring av värme från berggrund till vatten, undersökte möjligheter att överföra förnybar värmeenergi till gruvan och gruvans värmekapacitet samt uppgjorde en plan om gruvans nyttoanvändning. Det visade sig att gruvan hade sådan potential.

 

Projektet gjorde också en uppskattning om hurudant behov av värme byggnaderna i närheten av gruvan har. För närvarande värms de upp med olja. På basen av det gjordes ett förslag på hur vattenvärmeväxlaren kunde användas till uppvärmning av byggnaderna och vilka kostnader det skulle tillföra. Också en återbetalningstid räknades ut. Andra potentiella objekt där systemet kunde användas är de kontors- och industribyggnader samt växthus som byggs i närheten. Gruvan, gruvmuseet och växthuset kunde även utgöra ett turistmål.

 

Som slutresultat av projektet togs det fram en forskningsrapport.

 

Projektfinansiärer

Österbottens förbund/Birkalands förbund, Vasa universitet, Korsnäs kommun, Geo-Pipe GP Oy

‹ Tillbaka
Fornyelsebara energilosningar v2

Fakta om projektet