Gågatans puls (Kävelykadun syke)

Kävelykadun syke (Gågatans puls)-projektets målsättning är att utreda hur man målmedvetet kan mäta, utvärdera och planera åtgärder för att öka promenadcentrumets livskraft och utvidgning.

I projektet koncentrerar man sig både på att följa upp livskraften och på val av åtgärder och på utvärdering av deras verkningar. I projektet görs utvärdering och validering på tre nivåer:

1)      Gågatans livskraft med hjälp av mobilbaserad data.

2)      Utvärdering av gågatans livskraft i realtid

3)      Utvärdering av gågatans puls baserat på användargrupper

‹ Tillbaka
cloud computing 626252 1280

Fakta om projektet