Growth planning Jreg

Projektet "Growth planning Jreg" har som mål att skapa ett planeringsverktyg för kontrollerad tillväxt för små- och medelstora företag i Jakobstadsregionen efter Corona-pandemin.

Genom att lära sig planera för tillväxt och genom att kunna följa upp tillväxten gentemot plan samt analysera avvikelser, kan företagen långsiktigt arbeta mot sina tillväxtmål med en kontrollerad risktagning. När företagen nu efter pandemin skall återhämta sig och sin position på marknaden är en strukturerad tillväxt av mycket stor betydelse. De deltagande företagen kommer i workshopar arbeta fram modeller för tillväxtplaner. Arbetsmetoderna skall hjälpa företagen att se nya möjligheter i den egna verksamheten samt öppna upp för samarbete mellan företagen. Modellerna för tillväxtplaner förädlas vidare i det regionala utvecklingsbolagets regi för att kunna erbjudas åt nya företagsgrupper.

‹ Tillbaka
cloud computing 626252 1280 v2

Fakta om projektet