Havsvindkraft och hamnarna i Östebotten-utredningsprojekt

Hamnarna kommer att vara nyckelaktörer och platser i utvecklingen av havsbaserad vindkraft. Genomförandet av havsbaserad vindkraft kräver stordriftsfördelar, som måste utredas åtminstone provinsiellt och granskas i ett bredare verksamhetsmiljö-sammanhang.

Målen för forskningsprojektet Havsbaserad vindkraft och hamnarna i Österbotten är:

- Främja hamnarnas strategiska roll i genomförandet av havsbaserad vindkraft.

- Främja hamnområdenas praktiska utvecklingspotential vid utnyttjande av havsbaserad vindkraft, t.ex. på vindkraftsområdet. i vätgasekonomin.

Projektet består av tre delar

- UTGÅNGSPUNKTER: Utifrån behoven i värdekedjan för havsbaserad vindkraft och implementeringsbehoven för havsbaserad vindkraft kartläggs lägesbilder av Österbottens hamnar i utvecklingen av havsbaserad vindkraft och Österbottens hamnar jämförs med andra hamnar i Bottniska viken och Östersjön.

- SAMARBETSSTRATEGI: Roller som är anpassade till hamnarnas särdrag kommer att undersökas i vindkraftens olika faser: utveckling, konstruktion, drift och underhåll samt avveckling. Studien tar hänsyn till möjligheter till samarbete och arbetsfördelning.  

- UTVECKLINGSFAKTORER: Affärsnyttan används för att öppna upp de utvecklingsmöjligheter som havsbaserad vindkraft erbjuder hamnar och för att identifiera industriområden som lämpar sig för gröna investeringar, t.ex. i USA. vätgasekonomi, e-bränslen, osv.

.

‹ Tillbaka
akke

Fakta om projektet