financing 2379784 1920

Implementering av en hydrotermisk karboniseringsprocess för bortskaffande av bortskaffande av slam och våta organiska strömmar

Huvudsyftet med detta projekt är att driva en hydrotermisk karboniseringsanläggning (HTC) för bearbetning av slam i pilotskala och demonstrera dess drift på en verklig industrianläggning.

Inom regionen verkar ett flertal företag inom produktion av biomassa och biodrivmedel. Behandlingen av det organiska slammet som produceras av kommunala och privata företag utgör en utmaning i förhållande till kostnader och miljö. I detta projekt visas HTC-processens effektivitet när det gäller bearbetning av slam.
Det huvudsakliga resultatet av detta projekt är att bevisa möjligheten att producera biokol från olika organiska substrat. Med hjälp av projektet visas de fördelaktiga effekterna för branscherna som kan använda HTC i sina aktiviteter och dess positiva effekter för miljön genom att tillhandahålla en alternativ källa till förnybar energi, vilket minskar behovet av att bränna fossila bränslen.

‹ Tillbaka