Innovation Valley Österbotten - Pohjanmaa

Österbotten har förutsättningar att ta tillvara de möjligheter som den gröna omställningen för med sig. Men det kräver ett välfungerande innovationssystem, och fokuserade satsningar som stödjer hela innovationssystemets förnyelseförmåga.

Projektets målsättning är att:

- kartlägga vilka tre teman som är fokusteman när det gäller förnybar energiproduktion, distribution och lagring och som vi ska aktivt föra fram på såväl EU som nationell nivå. Områdena som identifieras ska ha goda förutsättningar att dra nytta av ett fördjupat internationellt FUI-samarbete och därigenom effektivera och utveckla det regionala innovationsekosystemet och förverkligandet av Österbottens strategi för smart specialisering.

- skapa en gemensam vision för hur vi i framtiden drar nytta av och använder förnyelsebara energilösningar för utveckling av nya styrkeområden, både på kort och lång sikt. Exempelvis ger tillgången på förnybar energi regionen möjlighet att i ett kortare tidsperspektiv tillverka och exportera förnyelsebara bränslen och på längre sikt finns möjligheter för att skapa produkter och lösningar med ett högre förädlingsvärde och/eller en egen marknad för förnyelsebara bränslen.

- sammanställa vad vi Österbotten har att erbjuda och bidra med och intresse att utveckla (capabilities, needs, synergies needed) i ett internationellt samarbete under temat energi och "deep-technologies" för hållbar tillväxt och samhällsutveckling.

‹ Tillbaka
akke

Fakta om projektet