KNK Business Region

Stora etableringar inom industrin i Kristinestad-Närpes-Kaskö ekonomiska region medför behov av kompetent arbetskraft, attraktiva bostäder, god infrastruktur samt utbildningsmöjligheter.

För att svara på de behov etableringarna inom industrin iregionen meför bör gemensamma underlag och fakta tas fram som underlättar uppgörandet av åtgärdsplaner som stimilerar utvecklingen i regionen.

‹ Tillbaka
akke

Fakta om projektet