financing 2379784 1920

Koldioxidsnåla och resurssmarta företag i Kaskö och den omgivande ekonomiska regionen

Projektet resulterar i ett ökat intresse och en positiv attityd för koldioxidneutralitet. Företagen förstår nyttan och betydelsen av åtgärder som riktar in sig på koldioxidsnåla åtgärder för det egna företaget och för samhället.

Projektets målsättning är att uppmuntra och främja företagen inom skogs- och träförädlingsindustrin och sme-företag som betjänar branschen att starta upp åtgärder som siktar mot koldioxidneutralitet. Målet är att öka företagens positiva attityd och aktivitet för att nå koldioxidneutralitet. Dessutom delas kunskap om konkreta åtgärder med vilka företagen jan främja egna koldioxid- och utsläppsmålsättningar. Inom projektet är målsättningen att utnyttja Kaskö stads och företagens egna materialströmmar som energikälla och öka självförsörjningsgraden i området. Företagen aktiveras till gemensamma åtgärder mot koldioxidneutralitet att utvärdera och känna igen samarbetsmöjligheter samt främja synergier som föds mellan olika företag och olika branscher.

‹ Tillbaka
Fornyelsebara energilosningar

Fakta om projektet